29 אוקטובר, 2014

UNRWA exposed האו"ם - מחדל

סוכנות של האו"ם מחנכת ילדים פלשתינים לירות טילים על ישראל
CANADIAN TV CLIP: UNRWA – A UNITED NATIONS AGENCY EDUCATING CHILDREN TO WAGE WAR AGAINST ISRAEL