01 יולי, 2014

[Mattotarim] AIPAC wants new sovereign state for kidnappers,murderers? אייפק רוצה מדינה לחוטפים ורוצחים

English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                                                         רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim

 
AIPAC wants new sovereign state for kidnappers,murderers? אייפק רוצה מדינה לחוטפים ורוצחים
 
אייפק (גוף פוליטי יהודי-אמריקני) ממליץ על הקמת מדינה פלשתינית חדשה -- לחוטפים, רוצחים ותומכיהם.
להלן מכתב מחאה. העבירו הלאה, ושגרו אל אייפק - הכתובות הם: ; ; philly@aipac.org; information@aipac.org
 
 
  
Dear friends,
 
AIPAC wants a new state for kidnappers and murderers? Can't be...
 
Thank you for posting the photos of the 3 Israeli teens who were kidnapped  - Gilad, Eyal and Naftali - on your website http://www.aipac.org/
 
But your mission statement here: http://www.aipac.org/about/mission  is a terrible mistake.
 
Defining the two-state "solution" as your mission unfairly  forces all Israel supporters, and all US senators, to support the idea of having one tiny state for Israel -- and another state next-door for kidnappers and for murderers. A state for those who condone (help) kidnappers and murderers, pay their salaries, coalition with them, glorify them on national television, demand they be released from prison, and even have a special minister devoted to Terrorist Affairs.  
 
Dear AIPAC managers and donors, please do not try to hang your support for the two-state "solution" on Israel's Prime Minister Netanyahu. Elevating terrorism to "state" status is dangerous for Israel; Israel's prime ministers (Golda Meir, Rabin, Begin, Shamir, Peres, Sharon, Netanyahu) all opposed the 2-state "solution" initially. The Israeli leaders  changed their minds - if ever - only following decades of brutal American and international pressure against Israel. So the two-state "solution" is a made-in-USA problem. And American Jewry and AIPAC must resolve this problem.
 
Please remove the two-state abomination from your mission statement.  The mission is security and peace - not a 2-state "solution" just a bike-ride away from Jerusalem, Tel-Aviv and Ben-Gurion Airport. The Jewish people has already suffered too much from such "solutions".
 
Sincerely, (YOUR FULL NAME) - THEN SEND THIS LETTER, OR ONE THAT YOU COMPOSE YOURSELF, TO:
 

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com

 

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list – or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com

 

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.