09 מרץ, 2014

העיתון החרדי קורה ל"יהדות התורה" להתנגד לכל פגיעה בא"י, לפי החלטה היסטורית של אגו"י


העיתון החרדי קורה ל"יהדות התורה" להתנגד לכל פגיעה בא"י, לפי החלטה היסטורית של אגו"י

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.