13 מרץ, 2014

רוזנפלד בידיעות

 
רוזנפלד בידיעות (כמו אראל סגל במעריב, ושרה הוניג בגרוסלם פוסט) בין המועטים שרואים נכוחה את המצב ובפרספקטיבה הסטורית.
גורם מרכזי באי הרצון של האליטה השלטת להיות אפקטיביים בהסברה, כולל להצהיר שההתנחליות חוקיות, הוא שאז יהיה יותר קשה להפחיד את העם היושב בציון וגם כמובן להסית את העם נגד המתנחלים שנואי נפשם של האליתות.
ישנה הפחדה מלאכותית שאם לא נוותר על נכסים -- השמיים ייפלו כמו שרוזנפלד מסביר, למשל : 

במקרה של לבני, לפיד ובעלי המאה במכתב ה-100 ושאר מהלכי האימים בקרבנו - צריך להיות נאיבי על גבול האידיוט כדי להאמין שכל חפצם הוא להציב לנו תמרור אזהרה, ולא ליצור את השינוי (התקפלות ישראל), שוב באמצעות אותם תיאורי אימה פתטיים ומופרכים, והפעם של חרמות המתרגשים עלינו לכלות את כיסנו ומשקנו.
 

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4484342,00.html

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.