20 ינואר, 2014

שלמות הארץ. לא נושא חדש בפוליטיקה הישראלית. תודה לד"ר גדעון ארליך

 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.