09 ינואר, 2014

סרטונים שהעביר בועז שפירא מתל-אביב


האם באמת אפשר לסמוך על כוחות בינלאומיים להגנה על גבולותינו??
 

דוגמאות מההיסטוריה: מנהיגינו אמרו לארה"ב לא!! והשמים לא נפלו. לקט מרשים של דוגמאות. מומלץ מאד!!
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.