13 יולי, 2013

הזמנה אישית - יום ה 18.7 - ערב "מגאולת חברון לגאולת ירושלים" לזכר פרופ' בן-ציון טבגר