09 יולי, 2011

כנס ריבונות ישראל על יו"ש Israeli sovereignty in J & S: 1-Day Conference

Applying Israeli sovereignty over Judea and Samaria