15 יולי, 2011

קריאה ל"שלום עכשיו": החליפו שמכם ל"שקרנים עכשיו

קריאה ל"שלום עכשיו": החליפו שמכם ל"שקרנים עכשיו"

תנועת מטות ערים פנתה היום ל"שלום עכשיו" והמליצה על שינוי שמם ל"שקרנים עכשיו". זאת על רקע קריאת "שלום עכשיו" להפר חוק כדי להטיל חרם על יישובי ביהודה ושומרון.
קריאה זו ל הרי מוכיחה שאין אמת בעמדת "שלום עכשיו" במשך הרבה שנים  -- נגד הפרת חוק.  
 
"שלום עכשיו": צה"ל מאפשר הפרת חוק בעלייה לחומש
 
שלום עכשיו: "ברק מצפצף על שלטון החוק"
 
שלום עכשיו: פינוי הבית בחברון מחזק את שלטון החוק
 
מזכ"ל שלום עכשיו: אלי ישי ממשיך במסע צייד כנגד שלטון החוק 
 
לדברי מטות ערים:
 
"לדעתנו, פועלו של הגוף המכונה "שלום עכשיו" רצוף בשקרים לציבור הישראלי, למשל:
 
1. קודם "שלום עכשיו" אמרו שהם בעד שלום אך התברר שהם פשוט בעד נסיגות  בלי שום קשר לשלום. 
2. "שלום עכשיו" אמרו שהם תנועת מחאה ישראלית, אך הסתבר שהם דווקא פרונט של האיחוד האירופי ומקבלים ממנו מימון עשיר.
3. "שלום עכשיו" גם אמרו ש-86% מהעיר מעלה אדומים בנויה על קרקע פרטית פלשתינית, אך הסתבר שהמספר האמיתי הוא  -- גם לדיעות המחמירות -- 0.5% ולא 86%.  
4. כעת "שלום עכשיו"  מודים שהם בעד הפרת חוק אחרי שתמיד טענו שהם בעד שלטון החוק.
 
לכן הצענו להם, שיחליפו שמם ל"שקרנים עכשיו".
 
 
---------- Forwarded message ----------
From: מטות ערים <mattot.arim@gmail.com>
Date: 2011/7/15
Subject: שלום עכשיו
To: info@peacenow.org.il


ל"שלום עכשיו" - שלום!
 
אנו ממליצים על שינוי שמכם ל"שקרנים עכשיו". זאת על רקע קריאתכם להפר חוק כדי להטיל חרם על יישובי ביהודה ושומרון.
קריאה זו להפר את החוק הרי מוכיחה שאין אמת בעמדתם כביכול במשך הרבה שנים  -- נגד הפרת חוק.  
 
לדעתנו, פועלכם רצוף בשקרים לציבור הישראלי. קודם אמרתם שאתם בעד שלום אך התברר שאתם פשוט בעד נסיגות  בלי שום קשר לשלום. 
אחר כך אמרתם שאתם תנועת מחאה ישראלית, אך הסתבר שאתם דווקא פרונט של האיחוד האירופי ומקבלים ממנו מימון עשיר.
גם אמרתם ש-86% מהעיר מעלה אדומים בנויה על קרקע פרטית פלשתינית, אך הסתבר שהמספר האמיתי הוא  -- גם לדיעות המחמירות -- 0.5% ולא 86%.  
כעת אתם אומרים שאתם בעד הפרת חוק אחרי שתמיד טענתם בלהט שאתם בעד שלטון החוק. לכן אנו מציעים לכם שתקראו לעצמכם "שקרנים עכשיו".
 
בברכה
 
חברי "מטות ערים"