31 מרץ, 2011

יום המודעות הבינלאומי להר הביתיום המודעות הבינלאומי להר הבית
ראש חודש ניסן  5.4.11