26 אוקטובר, 2010

שטייניץ הבטיח להיאבק נגד הקמת מדינה פלשתינית. טרם קיים הבטחתו