07 אוקטובר, 2010

תיקו בנושא הקפאת יהודה ושומרון - מבהיל לחשוב איזה נזק שר או 2 עלולים חלילה לגרום