03 נובמבר, 2008

דחוף מיידי: סכנת פינוי Urgent

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

   can't read the Hebrew? Open the attachment

 

דחוף ביותר. יש צפי לפינוי בית השלום  בטווח הזמן המיידי. עדיין אין החלטה בבג"צ, אך מהרגע שתנתן – יש לשלטונות רק 24 שעות לפנות. לכן כל מי שיכול שייצא מייד עכשיו לקרית ארבע וישאל שם איך להגיע לבית השלום. נוכחות של אנשים היא הדרך הטובה ביותר לעכב (ופעמים רבות למנוע) פינוי.

 Bet haShalom in Jerusalem will probably be raided WITHIN THE NEXT 24 HOURS in order to forceably remove the Jewish owners. Whoever can, please proceed immediately to Kiryat Arba and from there ask how to get to Bet haShalom. It is MUCH harder for the authorities to throw out the Jews if many people are wandering around. Thank you very much.

 

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org   

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

mattotarim-subscribe@eretz.org if you got this from a friend & would like to join our distribution list, send a blank email to

 

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com