20 ינואר, 2008

Assoc 4 Civil Rights in Israel Blasts Lengthy Arrest of Teen Dissidents from Outposts

 
 

----- Original Message -----
From: Rami Adut
Sent: Sunday, January 20, 2008 3:22 PM
Subject: פנייתך לאגודה לזכויות האזרח

מר לוין הנכבד

אני מצרף מכתב של האגודה לזכויות האזרח בנושא שבו פנית

זהו כמובן מכתב גלוי וציבורי

 

 

 

 

רמי אדוט

רכז פרויקט בריאות * רכז פניות ציבור בירושלים

האגודה לזכויות האזרח בישראל

rami@acri.org.il