04 פברואר, 2018

תזכורת לח"כים, דחוף להיום

תזכורת לח"כים
shaskel@knesset.gov.il; yedelstein@knesset.gov.il; amiro@knesset.gov.il; nboker@knesset.gov.il; dbitan@knesset.gov.il; anatb@knesset.gov.il;  davraham@knesset.gov.il;sar@molsa.gov.il; yiskatz@knesset.gov.il; zakil@knesset.gov.il; ymazuz@knesset.gov.il; anagosa@knesset.gov.il; nkoren@knesset.gov.il; ebendehan@knesset.gov.il; nissan@knesset.gov.il; smoalemr@knesset.gov.il; dazulay@knesset.gov.il; ieichler@knesset.gov.il; mgafni@knesset.gov.il; mporush@knesset.gov.il; amarh@knesset.gov.il; rilatov@knesset.gov.il; odedfo@knesset.gov.il; michaels@knesset.gov.il; sterne@knesset.gov.il;
האם בכוונתך להשתתף
בישיבת שדולת ארץ ישראל
בראשות קיש-סמוטריץ
מחר יום ב שעה 1230 עד 1330
החלת ריבונות ביהודה ושומרון
כעת בימי טראמפ
הזדמנות היסטורית כמו הצהרת כורש, שלא תחזור על עצמה!
כל מנהיגינו חייבים להירתם בכל כוחם
אחרת ספרי ההיסטוריה לא יסלחו לנו
אנא לעדכן אותנו!!
בב"ר וברגשי תודה
פעילי מטות הערים

בלי וירוסים. www.avast.com