06 יולי, 2017

[Mattotarim] הרוצח מנצח UN gift to Murderer

 

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:

https://www.facebook.com/MattotArim/posts/1548923075132071

 

 

הרוצח מנצח UN gift to Murderer

 

האו"ם רוצה שרוצח יהיה אחראי על מערת המכפלה

כל אדם דובר אנגלית יכול למחות  - העבירו את הקישור הבא לדוברי אנגלית

https://www.facebook.com/MattotArim/posts/1571619129529132

UN  will give a gift to a confessed mass-murder who tried to kill 50 but "only" killed 6

Click, read, share

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח "הסר" אל mattot.arim@gmail.com

to unsubscribe, please send "unsubscribe" to: mattot.arim@gmail.com

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want to join our list? Send a request to mattot.arim@gmail.com

 

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list

or simply reply "thanks for your email", writing to: mattot.arim@gmail.com

כדי להבטיח שתמשיך לקבל את המיילים שלםנו, השב "תודה על המייל" אל  mattot.arim@gmail.com