13 מרץ, 2017

[Mattotarim] Jason's here, Israel needs homes כבר התחילו הבעיות


English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim:

https://www.facebook.com/MattotArim/posts/1438737406150639

 

Jason's here, Israel needs homes כבר התחילו הבעיות

 

דחוף. ג'ייסון גרינבלט, שליחו המיוחד של טראמפ, הגיע לארץ.

פתאום מסתבר שהוא הגיע כדי להקים "צוותים בנושא ריסון הבנייה בהתנחלויות - איפה בונים, איפה לא בונים".

http://glz.co.il/1087-97778-HE/Galatz.aspx


סליחה?? הרי לפני הבחירות בארה"ב,  הקמפיין של טראמפ ציין במפורש שטראמפ לא יגנה התנחלויות. עוד ציין,  שהתנחלויות (בתים של ישראלים) אינם מכשול לשלום. כך אמר אז ג'ייסון בעצמו – ראו קישור מעיתון וושינגטון פוסט היוקרתי https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/top-trump-adviser-says-israeli-settlements-are-not-an-obstacle-to-peace/2016/11/10/8837b472-5c81-49a3-947c-ba6a47c4bc2f_story.html?utm_term=.356d51942319.

כרגיל – כשיש לחץ משמאל ואין לחץ נגדי מימין – הבעיות מתחילות מייד. אנא לפנות מייד למר גרינבלט.  מספר הפקס שלו בישראל הוא  02-6208882  ולהלן תמצאו (בצבע כחול) מכתב לדוגמה בשפה האנגלית או כיתבו כרצונכם!

תודה רבה ואנא הפיצו בדחיפות לאחרים.

 

The Trump Administration (and the Israeli government) needs to be very strong if Israel is to stay secure.

Instead, the Trump Administration is facing strong pressure from the left – and no counter-pressure from the right! (from us).

Jason Greenblatt started his work as President Trump's envoy TODAY.  Please quickly contact Mr. Greenblatt who is now in Israel.  Example message:

 

For the personal attention of Mr. Jason Greenblatt

Dear Mr. Greenblatt,

    The Democratic (Obama/Hillary) message was clear: "No" to Jewish homes in Judea-Samaria.  

    President Trump's opposite message was also clear: "It is certainly not Mr. Trump's view that settlement activities should be condemned" and Jewish resettlement "is not an obstacle for peace".

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/top-trump-adviser-says-israeli-settlements-are-not-an-obstacle-to-peace/2016/11/10/8837b472-5c81-49a3-947c-ba6a47c4bc2f_story.html?utm_term=.356d51942319

    This is why we are so worried and disappointed to hear the new Administration suddenly reversing –asking Israel to "hold back on settlements", and explaining that "every time you take land for settlements, there is less land left".  Less land left for what? For a new Palestinian state??

    Why let down your own voters and supporters? I urge you to ask the President to say YES to peaceful Jewish homebuilding – anywhere in the world, and certainly anywhere in the tiny Land of Israel.

    Israel must be free to build homes. Families throughout the Judea-Samaria region have been waiting for 8 long years!

    Sincerely, (YOUR FULL NAME)

 

Your message can be faxed to 02-6208882  (972-2-6208882  from the USA).

If it is impossible for you to fax,

send via the Whitehouse contact page https://www.whitehouse.gov/contact  

and/or

via media contacts of the Trump administration, such as the following:

http://www.saralehmann.com/contact.php

http://www1.cbn.com/contact/contact-cbn-news-editors

news@jns.org

 

Thanks for helping Israel and please pass on  urgently.

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל  mattotarim-unsubscribe@mattotarim.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@mattotarim.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com