25 דצמבר, 2016

מטות ערים כעת בויקיפדיה, השגיחו בבקשה כדי למנוע הכנסת תוכן שקרי ע"י גורמים עויינים לישראל

Please make sure no inaccuracies are inserted by anti-Israel editors, in the new Wikipedia entry on Mattot Arim.
 
Inaccuracies could creep in now, or any time in the future. Anyone can of course replace such inaccuracies with accurate information, at any time.
 
Thank you!
 
Mattot Arim is an Israeli NGO, working toward peace-for-peace since 1992