16 אוקטובר, 2016

[Mattotarim] אתם מוזמנים לעמונה בחול-המועד You're invited to Amona this Thursday

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

Can't read the Hebrew? Click Facebook Mattot Arim: https://www.facebook.com/MattotArim/posts/1276206089070439  

 

אתם מוזמנים לעמונה בחול-המועד You're invited to Amona this Thursday

 

צעדה (מתאימה גם למשפחות) מעפרה לעמונה

הופעה מלאה - שולי רנד ויהורם גאון

עצרת הזדהות עם עמונה, הפעלות וסדנאות

יום חמישי י"ח תשרי, 20.10, לפרטים http://go.amona.me/

לשאלות פנו להלל  0504745926

 

סוכות ביריחו  http://www.jewishjericho.org.il/hebrew/future_activities/Upcoming.html#Sukkot77  

 

You are invited to show solidarity with Amona and Ofra – and your presence is so important!

Walk from Ofra to Amona, performances by Shuli Rand & Yehoram Gaon, and solidarity rally with Amona –

In short, come to Amona and Ofra on Thursday of Hol haMoed! 20 October, for particulars see http://go.amona.me/, for questions 0504745926

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל  mattotarim-unsubscribe@mattotarim.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@mattotarim.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח מייל "צרפו אותי" אל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com