31 אוגוסט, 2016

היהודים הדתיים תומכים באופן מובהק בטראמפ באחת ממדינות המפתח בארה"ב - פלורידה

 
היהודים הדתיים תומכים באופן מובהק בטראמפ באחת ממדינות המפתח בארה"ב – פלורידה
כידוע, ברוב רובם של המדינות בארה"ב ההצבעה ידועה מראש, רק במעט מן המדינות יש אי-וודאות אמיתית בהתמודדות בין הילרי לטראמפ,
רוב המדינות שבהן יש אי-וודאות -  קטנות לכן לא חשובות. פלורידה היא אחת הגדולות והחשובות