08 יוני, 2016

[Mattotarim] חג השבועות: הילד שלך צריך ללמוד ממךShavuot: What your Kids MUST Learn Straight From You

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

Can't read the Hebrew? Click Facebook:

 https://www.facebook.com/MattotArim/posts/1172036629487386

 


 חג השבועות: הילד שלך צריך ללמוד ממך

 

בחג השבועות נהוג ללמוד תורה.


בעידן 929-תנ"ך-ביחד, ולאחר ששמענו את נאום רות קלדרון החילונית בכנסת http://www.youtube.com/watch?v=ktDfdxLcUtk – הסתבר, שמנהג לימוד התורה מתאים לא רק לציבור הדתי – אלא גם לציבור החילוני.

 

בחג השבועות הקרוב - נצלו את ההזדמנות ללמד את ילדיכם על קדושת ארץ ישראל ביהדות.


ילדינו שומעים יום-יום על שתי מדינות לשני עמים. הם לא שומעים ולא לומדים על קדושת ארץ ישראל!  


נאמנות לארץ ישראל עוברת מהורה לילד וממורה לתלמיד.


לכן חשוב מאד, בחג השבועות הקרב ובא, להסביר במילים שלך לילדיך, על ארץ ישראל.


ככל האפשר, העבר גם למורים שאיתם אתם בקשר, כדי שהמורים - יעבירו  לתלמידיהם. זה עובד. ואין סיבה שזה יקרה רק בבתי הספר הדתיים, זה חשוב בכל בתי הספר במדינת ישראל.

 

מקורות ללימוד עם ילדיכם בחג השבועות הקרוב:


רש"י הראשון על התורה (בראשית א' א') . רש"י, המפרש הידוע ביותר על התורה, פותח את פירושו המפורסם באזהרה שהיהודים ייאלצו להתמודד עם טענה שהם גזלו את ארץ ישראל ("ליסטים אתם" - כלומר, בעברית מודרנית - "כיבוש"). רש"י מבהיר שתיאורי המצוות לכאורה יותר חשובים מסיפור בריאת העולם. אבל סיפור בריאת העולם (שמופיע בספר בראשית) הוקדם לתיאור המצוות - כדי לסתור  את טענת הכיבוש (טענת "לסטים אתם").

 

בראשית, פרשת לך-לך: נשים לב שהנושא הראשון שעולה בין האלוקים לבין היהודי הראשון, אברהם אבינו, הוא לא דמוקרטיה, לא "ואהבת לרעך כמוך", ואפילו לא שבת -- אלא ארץ ישראל ("לך לך מארצך...אל הארץ אשר אראך").

 

ויקרא פרק כ"ה פסוק כ"ג. אסור לנו, בני העם היהודי, למכור את ארץ ישראל (ובוודאי שלא לתת אותה לאחרים  חינם אין כסף במהלך מדיני ולא עסקי).

 

במדבר פרק ל"ג פסוק נ"ג: מצוות יישוב הארץ. ב"מקראות גדולות" ניתן למצוא את פירוש הרמב"ן לפסוק הזה: "לא נעזבנה  ביד זולתנו מן האומות (כגון הערבים) או לשממה (למשל: השממון בצפון השומרון, בימינו)"

 

דברים פרק ז' פסוק ב'. מצוות "לא תחנם" המפורסמת. נזגרו ממנה כמה איסורים, למשל:

1.     "לא תיתן להם חניה בקרקע"; איסור על מכירה או השכרה של ארצנו לגויים.

2.     "לא תיתן להם חן" - לא לשבח וליפות תרבות של גויים שסותרת את התרבות היהודית. למשל, בדורנו אמן ישראלי הציג בשבדיה "יצירת אמנות" שניסתה ליפות את הטרור. ה"יצירה" כללה בריכת-דם, אדומה ואלגנטית, שעליה צפה תמונה של מחבלת מתאבדת יפה שנראית כמו שלגיה. למזלנו, שגריר ישראלי אמיץ בשם צבי מזאל הזדעזע והשחית את "יצירת האמנות":  http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&forum=gil&om=5216&omm=27

 

יהושע פרק ט"ו - תיאור גבולות הארץ, הכוללים כמובן את כל יהודה ושומרון. אפשר לחפש במפת ישראל, ערים ומקומות שמוזכרים בפרק, שמוכרים לנו עד היום. להראות לילדים במיוחד את גבולות שבט יהודה שכוללים (פסוק מ"ז) את "עזה בנותיה וחצריה" (עזה והסביבה). כלומר, גוש קטיף שנקרא גם מועצה איזורית חוף עזה, היה בהחלט חלק מן הארץ המובטחת.   לא כל שכן יהודה ושומרון – כולה.

 

תלמוד (גמרא), מסכת עירובין, דף מ"ה, עמוד א' (מתאים לילדים יותר גדולים ומצריך הסברים). הנושא: דיני שבת. באופן כללי, מותר לחלל שבת אך רק כדי להציל חיי אדם ("פיקוח נפש") - לא כדי לחסוך כסף. עם זאת, מוסבר שאם גויים באים לגנוב אפילו קש ותבן (או חפץ פעוט-ערך אחר), מיישוב שנמצא על הגבול, מחללים את השבת כדי למנוע זאת מהם. המסר? שוב - כמה חשוב לשמור על ארץ ישראל -אפילו בשבת!!!

 

המדרש על דברים י"ב: "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות"

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%91#.D7.A4.D7.A1.D7.95.D7.A7_.D7.9B.D7.98_.28.D7.9B.D7.9C_.D7.94.D7.A4.D7.A8.D7.A7.29.28.D7.9B.D7.9C_.D7.94.D7.A4.D7.A1.D7.95.D7.A7.29

כל תנועת גוש אמונים שביקשה והצליחה ליישב את ארץ ישראל השלמה, מושתתת על המקורות הנ"ל ורבים אחרים. 

למשל, הנה נאומו המפורסם ("איפה שכם שלנו??" של האב הרוחני של גוש אמונים, הרב צבי יהודה הכהן קוק.

הנאום הושמע זמן קצר לפני שחרור יהודה ושומרון במלחמת ששת הימים: http://www.youtube.com/watch?v=cLywerLqZa0

גם מגילת העצמאות של מדינת ישראל אינה פותחת במילים "דמוקרטיה", "שלום" או "שיוויון זכויות" אלא במלים "בארץ ישראל":  http://main.knesset.gov.il/About/History/Pages/Declaration.aspx

 

Do Our Kids Know About Eretz Yisrael?

 This Shavuout, when it is customary to study the Torah with our children, make sure your children hear about Eretz Yisrael – straight from you.

Because being faithful to Eretz Yisrael is a character trait that is passed on individually -- from parent to child and from each teacher to her or his student.

 Here are some bare essentials for you to learn personally with your own children!

 1. Rashi on the very first verse in the Torah - Breshit 1 1. The best known commentator on the Torah explains prophetically that Jews will be accused of stealing the Land of Israel. He's referring to the "occupation" argument!

 

2. Breshit, Lech-Lecha (12:1): Note the FIRST topic G-d raises with the first Jew in the world (Abraham) is not democracy or even Shabat - it's Eretz Yisrael.

3. VaYikra 25:23. Eretz Yisrael must not be sold to others (and obviously not given away to them for free!)

4. BaMidbar 33:53. The commandment to settle the land of Israel.

5. Dvarim 7: 2. The famous "lo te-chanem". Has 2 separate meanings. The first  is not to glorify or prettify foreign cultures which contradict our own, such as the Palestinian culture of terrorism. For example, the Israeli artist who compared a suicide bomber to Snow White http://en.wikipedia.org/wiki/Snow_White_and_The_Madness_of_Truth; fortunately a heroic Israeli ambassador, Zvi Mazel, was on hand to deal with the problem. The second meaning of "lo te-chanem" is not to allow Eretz Yisrael to fall into the hands of other nations.

6. Joshua Chapter 15 -- description of the borders of Eretz Yisrael which most certainly include Jerusalem and the entire Judea and Samaria as well as Gush Katif (note the clear reference to Gaza (the vicinity of Gush Katif) being part of  the inheritance of the  tribe of Judah.

7. Gemara (Talmud), Eruvin, 45 Daf 1.  Emphasizes that border communities must be defended even against petty thieves (minor property crimes), even on Shabat. For those familiar with Talmudic logic, this teaches the importance of protecting one's borders hence one's country.

8. Israel's Declaration of Independence does not start with the words "Holocaust" or "peace". It starts with the words ERETZ YISRAEL!

http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_Declaration_of_Independence#cite_note-Shelley-13

Please study with your children -- and please ask your children's principal and teacher to teach these source materials -- and many more!

Thank you from Mattot Arim