02 מרץ, 2016

[Mattotarim] באנו לבנות ולהיבנות Build in Maaleh-Adumim

English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

http://www.facebook.com/MattotArim

 
באנו למעלה-אדומים לבנות ולהיבנות Build in Maaleh-Adumim
 
בכל כנסת, חברי הכנסת הנאמנים לארץ ישראל מתאגדים יחד ל"שדולת ארץ ישראל" (לשעבר "חזית ארץ ישראל").
במסגרת על-מפלגתית זו, הח"כים עובדים יחד על ענייני ארץ ישראל – בעיקר על נושאים אסטרטגיים וקיומיים.
 
כך כבר 20 שנה – וכך גם היום!
נא לפנות לחברי הכנסת ולבקש מהם לרשום ביומנים שלהם פעילות חדשה ודחופה בנושא: כן לבנייה, לא להקפאה!
מכתב לדוגמה:
 
הנדון: די להקפאת העיר מעלה אדומים!
ביום ב הקרוב 7.3  משעה 13 עד שעה 1430, שדולת ארץ ישראל מתכנסת בחדר וועדת חינוך בכנסת.
המטרה -  להשיק פעילות פרלמנטרית חדשה ודחופה לסיום הקפאת הבנייה – במיוחד במעלה אדומים!
חבר כנסת או שר יקר - אנא הכנס את האירוע החשוב הזה בדחיפות ללוח הזמנים שלך!
אם חלילה נבצר ממך להגיע – אנא לפחות לשלח מכתב תמיכה (רצוי עם עותק אל הח"מ...) 
המון תודה, מחזקים את ידיך, (שמך המלא)
 
    email addresses of Knesset members including ministers  כתובות מייל של חברי הכנסת והשרים:
 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want to join our list? Contact mattot.arim@gmail.com

 

To ensure you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list – or simply reply to one of our emails; write to: mattot.arim@gmail.com