04 אוגוסט, 2014

חידה

חידה (נראה מי ינחש נכון)
 
כאשר אלמונים - שזהותם לא ידועה עד היום - פינצ'רו גלגל של המח"ט ביצהר,
ממשלת ישראל הרסה ביצהר 6 בתים של יהודים.
כאשר ערבי מג'בל מוכאבר, שזהותו ידועה, הרג יהודי עם טרקטור (היום), ממשלת ישראל תהרס (האמנם?)  __ בתים של ערבים. (השלם את החסר!)
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.