11 אוגוסט, 2008

אלי ישי: פיקוח נפש !Danger, Eli Yishai


English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

 

 


אלי ישי: פיקוח נפש !Danger, Eli Yishai  
 
רוצים לשחרר בסוף החודש מחבלים מסוכנים נוספים: http://news.msn.co.il/news/StatePoliticalMilitary/State/200808/20080806165600.htm
 
הנה לינק אל רשימת הפשעים שבהם הורשעו המחבלים ששיחררנו ב-2007. מתוך 256 המחבלים ששחררנו, מעל 200 ביצעו פעולה מסכנת חיים: ירי, הנחת מטעני חבלה, או נסיון לרצח-- כפי שתראו  בעצמכם: http://www.ips.gov.il/NR/rdonlyres/A17F6A67-4987-44F8-A671-FA30E566A8F2/0/asirim1.xls
המחבלים הנ"ל נחשבים מחבלים "ללא דם על הידיים". 
 
נא לצלצל ללשכתו של סגן ראש הממשלה, השר אלי ישי -- ולספר לו מה ראיתם ברשימה הנ"ל. לצעוק ולהגיד שהוא מוכרח לדפוק חזק על השולחן ולאיים - תוך צעקות שכל העיתונאים ישמעו - שהוא יעזוב את הממשלה מייד אם יעזו לשחרר מחבלים שיהרגו את ילדינו, נכדינו והורינו!!!
 

לשר אלי ישי יש 2 מספרי פקס - 02-6662909 וכן 02-6662907  ניתן גם לצלצל בטלפון ללשכתו 02-6662252

אם מצלצלים - להתעקש שירשמו הודעה, לא לתת לפקידה לטעון שעליכם לשלוח פקס. מתפקידה לרשום הודעה טלפונית ע"פ דרישה.

הצילו חיים - התקשרו עכשיו!! הצילו חיים - התקשרו עכשיו!! הצילו חיים - התקשרו עכשיו!!

 
 
The Israel Gov't wants to let out more terrorists at the end of the month:
 
 
http://haaretz.com/hasen/spages/1009126.html  Do not be fooled by this myth about "no blood on their hands". For example, from among the 256 "no blood on their hands" terrorists let out last July, more than 200   were in prison for LIFE-THREATENING CRIMES: attempted murder (61 terrorists),  shooting (78) and planting bombs or incendiary material (67).  We are very grateful to Dr. Aaron Lerner from Raanana, co-founder of IMRA -- Independent Media Research and Analysis and long-time advisor to Mattot Arim -- for this crucial information, which (if you read Hebrew) is right here:  www.ips.gov.il/NR/exeres/27740A1A-D5D7-4466-B7D4-F98A9A804EA3.htm
 
The terrorists to be released at the end of the month will be worse. So, please, RUN to the telephone and call or fax the office of  Deputy Prime Minister Eli Yishai (yes -- that is his title). Explain that he MUST NOT ALLOW gunmen, bombers, and attempted murderers  to be let out at the end of the month or ANY OTHER TIME. Insist as loudly and firmly as you can that Mr. Yishai MUST loudly say at the next Government meeting -- loudly so ALL the journalists can hear him -- that if even ONE such terrorist is let out he intends to LEAVE  the government IMMEDIATELY.
 
Deputy Prime Minister Eli Yishai: two fax numbers - 02-6662909  or 02-6662907. Phone: 02-6662252
SAVE LIVES -- CALL NOW -- SAVE LIVES -- CALL NOW -- SAVE LIVES -- CALL NOW!!!
 
 
רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org   

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

mattotarim-subscribe@eretz.org if you got this from a friend & would like to join our distribution list, send a blank email to

 

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com