05 נובמבר, 2007

הפגנה חשובה מאד הערב Rally!!!


English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

הערב: הפגנת תמיכה בנערי "שבות עמי" - חיוני למאבק ליישוב הארץ!!

הערב (ב) ב-21:00 הפגנה מול תחנת המשטרה בעיר אריאל - הזדהות עם 30 בני נוער אידיאליסטים שעצורים שם בעוון ...הקמת יישוב יהודי בארץ ישראל. שיתביישו להם.  
 
בני הנוער שהו בשקט ביישוב החדש שבות-עמי שהוקם בסוכות יחד עם 4 יישובים חדשים נוספים.
 
לפתע אתמול - המשטרה שעטה עליהם באלימות רבה. הנערים הזדרזו להפעיל מצלמות שנתרמו להם כדי שיוכלו לתעד אלימות משטרתית - אך  כל המצלמות הוחרמו ע"י המשטרה האלימה, כך שכרגע אין בידי הנערים הללו תיעוד של האלימות נגדם.  בינתיים הנערים הגיבורים עצורים -- והשוטרים האלימים -- חפשיים!!
 
רוצו מהר לאריאל!! תחנת המשטרה ממוקמת קרוב למכללת אריאל, לגשת לאריאל ופשוט לשאול.
 
כל הכבוד לחברי הנערים הללו שטסו לשבות-עמי להחליף את חבריהם העצורים  וממשיכים את מעשה ההתישבות במקום בדקות אלה, אמנם המשטרה ממשיכה להרוס...אך הרצף לא נקטע!!
 
אם אתה תומך במעשה זה -- נתראה באריאל - לפרטים נדיה מטר 0505500834, נא לקצר מאד בשיחה.
תרומות אפשר וצריך: לרשום על הצ"ק "נשים בירוק" ולשלוח אל הכתובת הבאה: מטות ערים ת.ד. 1588 רחובות. על גב המעטפה לציין "דחוף עבור שבות-עמי"
 
DEMONSTRATION TONITE (MONDAY) 9 PM OPP. POLICE STATION IN THE CITY OF ARIEL!
Thirty youngsters arrested for living in  a new yishuv -- community --- in Eretz Yisrael. The youngsters  were living quietly in a new yishuv called Shevut Ami which was estabilshed during Succot, together with 4 other new communities. Suddenly, yesterday, police pounced upon them and attacked them very violently. IDIOTS!! WHY DIDN'T THEY HAVE CAMERAS WITH THEM!! The answer is that they did!! However the violent police, as usual, took away these cameras. So, currently, our young heroic kids are under arrest, and the brutal policemen who beat them are free.
 
Run to Ariel to join the protest! You will be happy to know that  brave friends of these youngsters, upon hearing of the arrest, zoomed over to Shevut Ami and are maintaining the presence of the Jewish people at Shevut Ami ("Return of my people") as these lines are being written. These fabulous youngsters NEED every ounce of support they can get! Please RUN to Ariel. The police station is near the famous Ariel college (Michlelet Yehuda veShomron). Particulars -- Nadya Matar 0505500834, keep your call super-brief please.
Contributions are good too (the Shevut Ami equipment has now to be re-purchased, supplies, legal bills, etc.): Write Women in Green on your cheque and send quickly to the following address: Mattot Arim, POB 1588 Rehovot. On the outside of the envelope write SHVUT-AMI URGENT.
 
רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org   

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org


קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

mattotarim-subscribe@eretz.org if you got this from a friend & would like to join our distribution list, send a blank email to

 

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com