08 יוני, 2007

This is justice??אלף תיקים פליליים זוטרים נגד כתומים


slimail Rate this mail:
1 2 3 4 5
(not rated yet) You have 2 filtered e-mails
Restore original e-mail
New: You can view the mail's size in the subject. Check out your advanced settings page.

 

English & unsubscribe info -- see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

 

1000 תיקים פליליים זוטרים נגד כתומים
 
אנו פותחים במבצע כתיבת מכתבים לבכירי משרד המשפטים בעניין 1000 תיקים פליליים זוטרים שנפתחו נגד כתומים בגין התנגדות לגירוש .
ב- 1000 התיקים הללו מושקעים משאבי-אנוש ומשאבים כספיים רבים, למרות שאפילו אדם אחד לא נפגע באותם 1000 מקרים - השוו למשל לקציר הדמים השנתי של תאונות הדרכים, אותו השלטונות לא מצליחים למגר בין השאר מפני שהם פשוט לא מתאמצים במיוחד.
 
הנה הסבר קצר, שגם יכול לשמש לך מכתב לדוגמה
(אפשר לשפץ איך שתרצו ואפשר גם למחוק הכל ולנסח משהו אישי):
 
הנידון: חוצפתה של מדינת ישראל המתעקשת להעמיד לדין 1000 כתומים  
 
1. לפי נתוני עמותת "חוננו",  כ-1000 תיקים פליליים זוטרים נפתחו נכון להיום - כנגד כתומים בגין התנגדות לגירוש.  בו בזמן מסתבר לי, שהאייקון של הימין מלפני עשור, מרגלית הר-שפי, הושלכה לכלא בשעתה על לא-עוול בכפה  - כאשר בכירי הממסד השמאלני (כגון ראש השב"כ דאז עמי איילון, כיום מועמד לראשות מפלגת שלטון) ידעו זאת כבר אז ושתקו: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3390103,00.html   
 
2.  יש תקדימים לסגירת תיקים סיטונאית, אדרבא בקנה מידה גדול הרבה יותר, למשל - 13,000 תיקים (!!!) נסגרו באופן סיטונאי בפרקליטות מחוז תל-אביב רק לפני 4 שנים (הנה הפרוטוכל:  
 
3. כיום כבר ידוע, שבניגוד לגירוש ימית -- גירוש גוש קטיף היה מנוגד ל חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו שנחקק רק אחרי גירוש ימית. שופטי הבג"צ, שהמוניטין שלהם יורד ויורד ולא בכדי, הצליחו בקושי להכשיר את גירוש גוש קטיף למרות החוק  אך ורק בעזרת הטענה שיש לגירוש "תכלית ראויה" ולכן הוא מותר לפי סעיף מיוחד, סעיף 8, של "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ".   הממשלה  ונשיא הבג"צ דאז, היתממו לומר שהתכלית הראויה היא... ש"תכנית ההתנתקות תוביל למציאות בטחונית טובה יותר" (בג"צ ההתנתקות, עמוד 66). איזו בדיחה גרועה! מאז הסתבר  שהכל שקר ולא היתה שום "תכלית ראויה":  הגירוש הביא דווקא למציאות בטחונית גרועה יותר, של רוח גבית לטרור, התחמשות מסיבית בחזית הדרומית, וגשם של קסאמים בכל איזור הדרום. במילים אחרות: לפי ההגיון, ולא תמיד מערכת משפטית נסמכת על הגיון, ההתנגדות לגירוש שבגללה הוגשו 1000 התיקים הנ"ל -- היתה חוקית, כאקט של הגנה עצמית מפני עוול. זאת, היות שהגירוש עצמו, כך הוכח בדיעבד, היה מנוגד לחוק יסוד כפי שמוסבר לעיל, ולכן היה בלתי חוקי בעליל, מכאן שמותר ואף צריך היה להתגונן מפניו.  
 
4. לאור כל האמור לעיל, אבקש ש-1000 התיקים נגד הכתומים ייסגרו לאלתר. מתוך היכרותי את הסביבה החברתית שלי -- לא לכולם יתחשק עוד זמן רב לסכן את החיים, ולשלם מיסים, למדינה אשר מתנהגת ברשעות שכזו, בחוסר צדק שכזה, ובעיקר - בטיפשות שכזו, כלפי אזרחיה הנאמנים ביותר.  
 
5. מתפקידך לעצור את ההידרדרות במשבר האימון בין המדינה לבין אזרחיה, לפני שיהיה מאוחר מדי. אבקש את תשובתך תוך שבועיים כנקוב בתקשי"ר (מסמך המחייב את כל עובדי המדינה).
 
בסבוד רב, (שם, כתובת מלאה ו.או כתובת מייל)
 
יש לכתוב אל:
* שר, מנכ"ל, מבקר, ומח' ייעוץ וחקיקה - במשרד המשפטים: sar@justice.gov.il; mevaker@justice.gov.il; mancal@justice.gov.il; yeutz&hakika@justice.gov.il
* פרקליטת המדינה, פקס 6466780-02
* לשכת המשנה לפרקליט המדינה, לענייני אכיפה פוליטית נגד הימין, פקס 6467039-02 
* היועץ המשפטי לממשלה, פקס 6467001-02
* עוזר היועץ המשפטי לממשלה  לענייני אכיפה פוליטית נגד הימין, פקס 6274481-02
* ראש הממשלה pm_heb@pmo.gov.il
* עותק אל:  shil77@013.net  (נציגת ההורים של נאשמי גוש קטיף וצפון השומרון - חשוב מאד לחזק את ההורים
 
המייל נכשל/קופץ/חוזר אליכם? 
להעביר את המייל ישירות למשרד מבקר המדינה:  ombudsman@mevaker.gov.il   ולציין שאתם מתלוננים כי כתובת המייל הזו, לא פועלת, על אף שהיא מופיעה באתרים רשמיים של המדינה 
 
אנא הודיענו מייד על כל תשובה שתקבלו -   mattot.arim@gmail.com (מטות ערים)  
 
תודה רבה על המאמץ שהשקעתם!!! וכעת הודעות נוספיות...
 

  בירושלים: יום א' הזה ויום ב' הבא - המשך משפטי עמונה - בנושא אלימות משטרתית - נוכחותכם חשובה מאד

* ביום ראשון הקרוב, כ"ד בסיון 10 ביוני, בין 9:00-15:00 יהיה שלב עדויות ההגנה במשפטו של הפרש הרומס מעמונה – דודו אדרי. המשפט בבימ"ש השלום, מגרש הרוסים, אצל השופטת רבקה פרידמן-פלדמן.

* ביום שני בעוד שבוע, ב' בתמוז 18 ביוני, החל מהשעה 10:30 משפטו של השוטר אייל פרו , שתקף את מוטי יוגב בעמונה והפך אותו לנכה!! המשפט בבימ"ש השלום בירושלים אצל השופט לירן.

* באותו בוקר רצוי להתקשר לאוולין 0524-831905 ולוודא שהמשפטים לא נדחו

 

צעדה לחומש, יום ג הקרוב  12.6

פרטים בעיתונות הימנית ובמועצת יש"ע 02-6211999

 

הרצאה -- מדרשת מסדר ז'בוטינסקי

לקהל האידיאולוגי הפתוח לשמוע גם דעות אחרות.  רח' בן סרוק 10, ליד בית הסתדרות המורים בת"א 

       יום ב', ב' בתמוז - 18.6.07 - בשעה 19:30.

                          פתיחה:           יוסי קיסטר - ז'בוטינסקי כסופר ומשורר

                        הרצאה:          ד"ר שלום פליסר - אומנות במחנה הלאומי

 

 ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

 
This Is Justice?? (Friends: This is for you to read -- and for you to use as a letter to the officials listed below)
 
Dear Sir,
 
Data from the Honenu legal aid society indicates that approximately 1000 minor criminal charges have been filed so far against Orange protestors against disengagement. These are purely harrassment; there was nothing genuinely criminal about the protest actions of these 1000 protestors and not a single person was hurt by them, even if these protests did embarrass the government.
 
Most annoyingly of all, the public interest is NOT to prosecute these people, not only because they are political protestors in a democracy, and minor offenders if at all, but because in retrospect it has turned out that their protests were not illegal -- the disengagement was.
 
Why? Because forceful eviction of an entire population is against the law - the so-called Basic Law: Human Dignity and Freedom (Kvod haAdam veHeruto). The Bagatz High Court only managed to overcome this legal hurdle by finding that disengagement would increase security -- hence, disengagement was a "worthy cause" -- hence a legal exception to the general law according to Section 8 of the law.
 
Now, as we listen to the news from Sderot nightly, as we hear of the horrific buildup of arms in the South, as we recall the Hamas victory that resulted from disengagement, and as we emerge from the Second Lebanon War whose motivation came directly from disengagement as Chief of Staff Yaelon specifically pointed out at the time -- we know three things:
 
(a) Disengagement was definitely NOT a "worthy cause" that increased security, as claimed by the government in bad faith, and therefore
(b) The forceable deportation component of the Disengement plan was -- to put it simply -- illegal, due to the Basic Law on Human Dignity and Freedom, and therefore
(c) Physical resistance to  forceable deportation (without causing genuine harm to even a single policeman or soldier) simply cannot be considered illegal and certainly is not worthy of the expensive attentions of our overburdened legal system.    
 
We/I therefore protest the 1000 protests which are resulting in 1000 drawn-out, expensive court cases with no substance, against persons with no criminal record and no criminal inclinations, who have hurt no-one. I/We suggest that these cases be closed immediately. Kindly respond to this letter within 2 weeks as civil servants are required to do by law -- Thank you.
 
Sincerely, (name, address)  
 
Where can I send the above letter (or a letter of my own...)?
 
1. Email to the following officials in the Ministry of Justice: sar@justice.gov.il; mevaker@justice.gov.il; mancal@justice.gov.il; yeutz&hakika@justice.gov.il and to the prime minister pm_heb@pmo.gov.il or pm_eng@pmo.gov.il
 
2. If your emails bounce, that is not your fault. Forward them straight to the State Controller, ombudsman@mevaker.gov.il and add: "I would like to complain about the Justice Ministry's email system which does not seem to be working. I request that the Ombudsman please find some working email address to send my letter to and that he urge the relevant officials to respond as they are legally obliged to do." (This is what the Ombudsman is there for -- to handle officials who are not bothering to maintain any electronic connection with the publi c.)
 
3. Also, fax to the following 4 offices in the Ministry of Justice:
 6466780-02 State Prosecutor
*  6467039-02 Special Tasks Dept., State prosecutor's office
 *  6467001-02 Attorney General
*  6274481-02 Special Tasks Dept, Attorney General's office
 
By the way, "special tasks" means "making life difficult for settlers". That is essentially all that these special departments have been doing, all day long, for at least 15 years (since Oslo). They are also, however, in charge of NOT taking action against Arab opponents of the State. For example, these self-same departments have been busy for years figuring out how NOT to take action against MK Azmi Bashara.
 
4. Send copies of your letters to shil77@013.net. That is the email address of a volunteer parent of one of the 1000 indicted Orange protestors. This parent will inform all the other 999 families about your letter. It is important to encourage these 1000 families who sometimes become discouraged because they don't realize how much all of us care about them and worry about them.
 
Thank you so much for writing those important letters, for caring, for doing. Sincerely, MATTOT ARIM
 
PS -- 2 more things....
 
Attend the following fascinating Amona Court Cases in the Russian Compound in Jerusalem, against two of the more famous cases of police brutality at Amona 
This Sunday 10 June, 9 am - 3 pm, before Judge Rivka Freedman-Feldman; and
Next Monday, 18 June, 10:30 am, before Judge Liran
* Both in Bet Mishpat haShalom, call 0524-831905 that morning or the evening before to make sure the time has not changed. Your presence is very important.
 
March to Homesh: Tuesday 12 June. Call Moetzet Yesha for details, 02-6211999
 
 
רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org   

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org


קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

mattotarim-subscribe@eretz.org if you got this from a friend & would like to join our distribution list, send a blank email to

 

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com