05 ינואר, 2007

דחוף -- לעזור לילד מיצהר Help a child's legal battle


English & unsubscribe info -- see below
רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף
can't read the Hebrew? Click on link and add tgoovot; dai to alimut of mishtara 
 
דחוף -- לעזור לילד מיצהר
אשר בגבורה רבה הגיש תביעה נגד בכיר בשרות בתי הסוהר אשר תקף אותו
די לאלימות המשטרתית- אם כל אחד יקליק, ייגש לסוף הכתבה, וישלח תגובה קטנה אחת לעידוד הילד ובגנות אלימות המשטרה - ילדים נוספים יתעודדו ויתבעו שוטרים אלימים
אין שום חובה לחתום בשמך המלא אם הנך מעדיפ.ה שלא, אפשר להשתמש בכינוי שמתאר אותך (תושב פתח-תקוה, פנסיונרית, וכד')
שבת שלום ותודה רבה מתנועת "מטות ערים"

 
 
 
The above tells the story of a child from Yizhar who is, so far, winning his unprecedented legal battle against police brutality.
He has successfully sued a very senior police officer for his brutality, and has won a 15,000 NIS award directly from this officer's
pocket. Of course, the officer is refusing to pay. Your comment (submitted RIGHT NOW by clicking the above link and going to the end of the article)
in support of this child's struggle can  be very crucial. It is not necessary to submit your full name -- a nickname is fine too.
Shabat Shalom and many thanks from Mattot Arim
 
 
רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא "ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org   
to unsubscribe, pls send a blank email to mattotarim-unsubscribe@eretz.org 
קבלת את המייל הזה מחבר? רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org
if you got this from a friend & would like to join our distribution list, send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org
לתגובות (או לרישום ידידים הגרים בחו"ל): Comments? Or: Want yr friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com