14 דצמבר, 2006

התיקונים הדרושים בחוק פינוי-פיצוי

התיקונים הדרושים בחוק פינוי-פיצוי

1.                  תהליך קבלת הפיצויים-

                               א.         קיצור משך ההמתנה לקבלת הפיצויים.

                                ב.         צמצום  ה"טרטור" של המפונים בדרישות בלתי ריאליות של וועדות הזכאות.

2.                  הזכויות שנפגעו-

                               א.         פיצויים למפונים שקופחו:

                                                             i.      פעוטות מתחת גיל 3: פיצוי לפעוטות שהיו מתחת לגיל שלוש ולתושבים  שהתגוררו בגוש פחות משלוש שנים לפני היום הקובע.

                                                           ii.      מרכז חיים חצוי: פיצוי לתושבים שנאלצו (פרנסה, חינוך וכד'...) לחלק את 'מרכז חייהם' בין הגוש למחוץ לו.

                                                          iii.      ישובים מוכחשים: פיצוי לתושבי כלל הישובים שהמדינה הכירה בהם גם אלו שחסר להם איזו חוליה בשרשרת הבירוקרטיה הפורמאלית.

                                                         iv.      הנאחזים בבתיהם: החזר הוצאות הובלה והתארגנות גם לרובם המכריע של המפונים שלא התפנו מיוזמתם ושנשארו עד לרגע האחרון.

                                                           v.      זוגות צעירים: הרחבת ההוראה בעניין העתקה הקהילתית כך שישמרו כל מרכיבי הקהילה (למשל: זוגות צעירים ובנים ממשיכים).

                                                         vi.      הרחבות מעבר לתב"ע: יש לראות בגביית ארנונה ומיסים מוניציפאליים כהסכמה לחוקיות מבנה, אף אם נבנה שלא על פי תכנית התכנון התקפה בקרקע.

                                                        vii.      שוכרי דירות:

1.      פרטיים: פיצוי לשוכרים פרטיים בשלב המגורים הזמנים ולאחר מכן במגורי קבע.

2.      ציבוריים: פיצוי לשוכר ציבורי גם אם עבר מדיור ציבורי אחד לאחר סמוך לפינוי וגם אם חוזהו נחתם רק מול ישוב מגוריו.

                                ב.         פיצויים לעסקים וחקלאים:

                                                            i.      העתקת עסק: פיצוי מלא עבור העתקת עסק, גם עבור השקעות שנעשו לאחר שחלפה שנה מהפינוי (מגבלת זמן שהתגלתה כבלתי ריאלית).

                                                          ii.      אבדן הכנסה: פיצוי על אובדן ההכנסה לחקלאים ובעלי עסקים בתקופת הביניים.

                                                        iii.      קרקע חלופית: זכאות לבעלי עסקים לקרקע ומבנה חלופיים בא"ת אשקלון שיקוזזו מהפיצוי.

                                                        iv.      רכוש קבוע: פיצוי בגין רכוש קבוע  גם אם נרכש לפני 1.1.96 .

                                                          v.      ערך הכינון מחדש: פיצוי לפי ערך כינון.

                                                        vi.      נחלה לחקלאים בישוב לא חקלאי.

                                                      vii.      קיצור התקופה לחישוב הרווח התפעולי: קביעת רווח תפעולי על בסיס תקופה קצרה יותר מ-4 שנים והכללת שנת 2004 בחישוב.

                                                    viii.      הגדלת המכפיל, המשפיע על גובה הפיצוי במסלול הפיננסי בשיעור של סיפרה אחת.

                                                        ix.      פיצוי ריאלי עבור החממות ולא הפיצוי שנקבע בטעות שעומד על 60%-70% משווין.

                                ג.          מרכיבי פיצוי חסרים:

                                                             i.      דמי הסתגלות: הגדלת תקופת הזכאות לדמי הסתגלות בהתאם לוותק במקום העבודה שקדם לפינוי והפחתת הגיל המזכה בכפל ל44.

                                                           ii.      גמול פרישה: הורדת גיל הפרישה ל-46 (במקום 55) לאור העובדה שהסתבר שמרבית האנשים בגיל זה לא נקלטים במקומות עבודה.

                                                          iii.      הלוואה עומדת ל'התיישבות נגב וגליל' בניצן-ניצנים, לכל המפונים ללא תנאי בנוסף לתחומה המוניציפאלי של אשקלון.