11 מאי, 2021

תמונה: סליק של אבנים ודגלי חמאס בהר הבית

תמונה: דגלי חמאס וסליק של אבנים שיושלכו על שוטרים ו"מתנחלים" - הר הבית,  10 למאי
דגלי ישראל - אסור

בלי וירוסים. www.avast.com