05 אוגוסט, 2022

פועלו של דן אילוז – מועמד למשבצת עולים – במלים שלו - תקציר

פועלו של דן אילוז – מועמד למשבצת עולים – במלים שלו - תקציר:
 
בתחום המדיני-לאומי:
אני מוביל את ארגון ציוני אמריקה בישראל ומקדם, ביחד עם הארגון, מדיניות ימין ציונית בקונגרס לרבות תמיכה ביהודה ושומרון והתנגדות להסכם הגרעין.
במועצת העיר ירושלים,נלחמתי נגד הקפאת הבניה, פעלתי לשמירה על ביטחון המטיילים בפארק המסילה ודחפתי את העירייה להציב שם מצלמות ושמירה. עקבתי אחרי הבניה הבלתי חוקית הערבית במזרח העיר, קידמתי קישוריות בין ירושלים לבין יהודה ושומרון (כי זה טוב גם לירושלים וגם לריבונות שלנו על יו"ש), סייעתי לעולים להר הבית להתמודד עם חסמים שונים
 
בתחום המשפטי:
העלתי בטורים שלי בג'רוזלם פוסט את הפגיעה בדמוקרטיה בגלל ההתערבות של בית המשפט בנושאי מדיניות. כתבתי ניירי עמדה בנושא מנוי שופטים ותפקידם של יועצים משפטיים שקידמתי ביחד עם ח"כ יריב לוין, עבדתי כיועץ חקיקה של סיעת הליכוד תחתיו.
במועצת העיר הייתי הקול הבולט שהתנגד בתוקף לאקטיביזם הייעוצי של היועץ המשפטי לעירייה אשר פעם אחר פעם ניסה להגביל את הזכויות של נבחרי הציבור ללא כל סמכות.
תומך ב:
שינוי שיטת מינוי השופטים לשיטה המקובלת בעולם הנותנת את הכוח למנות שופטים לנבחרי הציבור
ביטול חובתו של שר להישמע רק לחוות דעתו של היועץ המשפטי של משרדו ומתן אפשרות לחוות דעת חלופית
ביטול הביקורת השיפוטית על חקיקה
הקמת גוף ביקורת על הפרקליטות
צמצום עילת הסבירות
 
חזק בביטחון
התנגדות לויתורים המחלישים את ישראל לצורך        הרגעה רגעית

בלי וירוסים. www.avast.com