02 יולי, 2024

מכתב ח"כ קלנר לעמיתיו בפרלמנט האירופי