12 פברואר, 2024

229: military death toll since start of anti-Hamas ground offensive